twitter
rss

TIP MENJAWAB BAHAGIAN C.

Langkah 1 :
Baca arahan dan fahami kehendak soalan.

Jenis-jenis ulasan.

  • Nilai murni
  • Amalan baik
  • Pengajaran


Langkah 2 :

  • Baca petikan yang diberikan.
  • Pilih 4 nilai murni, amalan baik atau pengajaran dalam petikan.

Langkah 3 :
  • Tulis hanya 4 nilai murni, amalan baik atau pengajaran beserta huraian yang lengkap mengikut teks.


TIPS EKSTRA.
  • Pastikan hanya satu perenggan sahaja yang ditulis.
  • Semak semula jawapan yang ditulis. Pastikan ayat-ayat tersebut lengkap dan betul daripada segi ejaan dan tatabahasanya.
  • Garis nilai murni yang telah ditulis dalam ulasan.

0 comments:

Post a Comment